• image
Banknote Sterilization Machine
Thông số kỹ thuật:

Máy tiệt trùng

Nội dung

 

Production Description:The banknote sterilization machine is assembled with IR, UV, Ozone, heating system, over heat protection system, which is reliable for the sterilizing effect, convenient of operation and energy conservation. The sterilizer has no harm to the banknotes and is safe and convenient in use. It can effectively kill various pathogenic microorganisms tainted on the banknotes such as SARS virus, COVD19 flu virus and tubercle bacillus, with high sterilizing rate reaching the national and international disinfection and sterilization standards.

The banknote sterilization machine is widely applied to the disinfection of banknotes, bill, book, tick, documents, letter received by banks, Post office, airport, bus station, store, custom, hotels etc. It is ideal equipment for areas of infectious diseases and epidemic victims.

Miêu tả sản phẩm:Máy khử trùng được tích hợp với IR, UV, Ozone, hệ thống làm nóng, hệ thống chống quá nhiệt , đáng tin cậy cho hiệu quả khử trùng, thuận tiện cho hoạt động và tiết kiệm năng lượng. Máy tiệt trùng không có hại cho tiền , an toàn và thuận tiện trong sử dụng. Nó có hiệu quả có thể tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh khác nhau bị nhiễm độc trên các loại tiền giấy như: virut SARS, virut cúm Covid 19 và trực khuẩn lao, với tỷ lệ khử trùng cao đạt tiêu chuẩn , khử trùng quốc gia,quốc tế.

Máy khử trùng tiền được áp dụng rộng rãi để khử trùng tiền giấy, hóa đơn, sổ sách, tài liệu, thư nhận được của ngân hàng, bưu điện, sân bay, trạm xe buýt, cửa hàng, khách sạn, vv. Đây là thiết bị lý tưởng cho các khu vực có bệnh dịch.

Characteristics:

*Fully automatically, no need for supervision, easy to use

*The disinfection process will be shut down while door is opened, it is beneficial to people health *Ozone generator can release high concentration of ozone, effectively clear bacterial viruses

*Hot air circulation system built-in central control protection, it will not burn the notes and documents etc. *Ultraviolet wavelength of 253.7nm to irradiate bacteria and virus, and with protective cover to keep banknote safe *Infrared with 65 temperature to penetrate notes for sterilization

*Self-control disinfection time from 0-60 minis by panel button

*Rapid sterilizing, only required 20-30 mins. *Gap-filling Glue to prevent ozone leakage

Đặc trưng:

* Hoạt động an toàn, không cần giám sát, dễ dàng sử dụng

* Quá trình khử trùng sẽ bị dừng lại khi cửa mở, có lợi cho sức khỏe con người

* Máy phát ozone có thể phát ra tầm cao của ozone, loại bỏ vi khuẩn hiệu quả

* Hệ thống tuần hoàn khí nóng được xây dựng trong hệ thống kiểm soát trung tâm, nó sẽ không làm cháy tiền và tài liệu, v.v.

* Bước sóng tử ngoại của 253,7nm để chiếu xạ vi khuẩn và vi rút, và có vỏ bảo vệ để giữ tờ tiền an toàn

* Hồng ngoại với nhiệt độ 65 để thâm nhập tiền và khử trùng

* Thời gian khử trùng tự kiểm soát từ 0-60 phút bằng nút bảng điều khiển

* Khử trùng nhanh, chỉ cần 20-30 phút

* Keo dán lấp chỗ trống để ngăn rò rỉ ozone

Sản phẩm liên quan